oracle چیست؟

oracle
[wpseo_breadcrumb]

oracle یک پایگاه داده با ساختاربسیار قدرتمند و مفید می باشد. بعضی از این ساختار از پیوستن سطح های SQL است که یک سیستم مدیریت ارتباطی پایگاه داده یا RDBMS میگویند.
oracle مثل بعضی از شرکتها ،استاندارد های صنعت بین المللی آمریکا (ANSI) اس کیو ال را که شامل اضافه کردن توابع می باشد را قبول دارد.

SQL یک زبان غیر procedure می باشد و نمی تواند ساختار برنامه ایی از جمله: ساختار حلقه های LOOP داشته باشد.
PL/SQL اوراکل ها ،procedure گسترده در اس کیو ال و SQLJ پذیرفته عملگرهای کدهای جاوا.
عبارت SQL SELECT استفاده از پرسش و پاسخ ذخیره شده در پایگاه، از جمله: Tables & Views
ساختار اولیه ذخیره داده در پایگاه اوراکل بر روی یک جدول قرار دارد، که این جدول شامل ستونها و مشخصه ها می باشد.