• 1
 • 2
 • 3

سامانه پیام کوتاه سهند پیامک

سامانه پیام کوتاه سهند پیامک سامانه ای قدرتمند با امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه، ارسال پیام کوتاه به صورت شهری و منطقه می باشد.سایر امکانات پنل اس ام اس : وب سرویس،مسابقه نظرسنجی

جستجوی دامنه

یک دامنه انتخاب کنید...
هاست

   • Linux ۵۰MB

   • ۲۸۸,۰۰۰ ریال سالانه

    • ۵۰ مگابایت فضای وب
    • ۳ گیگ ترافیک ماهیانه
    • تعداد سایت اضافی = ۰
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش
   • Linux ۱۰۰MB

   • ۴۰۸,۰۰۰ ریال سالانه

    • ۱۰۰مگابایت فضای وب
    • ۷ گیگ ترافیک ماهیانه
    • تعداد سایت اضافی = ۰
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش
   • Linux ۲۵۰MB

   • ۷۸۰,۰۰۰ ریال سالانه

    • ۲۵۰مگابایت فضای وب
    • ۱۲گیگ ترافیک ماهیانه
    • تعداد سایت اضافی = ۰
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش
   • Linux ۱۰۰MB

   • ۳۶۰,۰۰۰ ریال سالانه

    • ۲۰۰مگابایت فضای وب
    • ۱۷گیگ ترافیک ماهیانه
    • تعداد سایت اضافی = ۱ عدد
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش
   • Linux ۲۰۰MB

   • ۴۰۸,۰۰۰ ریال سالانه

    • ۱۰۰مگابایت فضای وب
    • ۷ گیگ ترافیک ماهیانه
    • تعداد سایت اضافی = ۰
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش
   • Linux ۵۰۰MB

   • ۶۶۰,۰۰۰ ریال سالانه

    • ۵۰۰مگابایت فضای وب
    • ۳۰گیگ ترافیک ماهیانه
    • تعداد سایت اضافی = ۱ عدد
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش
   • Linux ۲GB

   • ۱۲۰,۰۰۰ ریال ماهانه

    • ۲ گیگابایت فضای وب
    • ۴۰گیگ ترافیک ماهیانه
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش
   • Linux ۱۰GB

   • ۳۸۴,۰۰۰ ریال ماهانه

    • ۱۰گیگابایت فضای وب
    • ۷۵گیگ ترافیک ماهیانه
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش
   • Linux ۵GB

   • ۲۰۴,۰۰۰ ریال ماهانه

    • ۵ گیگابایت فضای وب
    • ۵۷گیگ ترافیک ماهیانه
    • Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
   • سفارش

تکنولوژی ها