AngularJs چیست؟

angularjs
[wpseo_breadcrumb]

AngularJs یک framework متن باز جاوا اسکریپتی است که برای توسعه هر چه مناسب تر پروژه های مبتنی بر وب تک صفحه ای با الگوی طراحی MVC است. این framework توسط یکی از محققان گوگل در سال ۲۰۰۹میلادی منتشر شد. در سال ۲۰۰۹میلادی گروهی از گوگل بر روی پروژه ای با نام Google Feedback مشغول کار بودند.

آنها می خواستند طی چند ماه کدهای خوب و قابل اجرا بنویسند که در نهایت منجر به ۱۷۰۰۰ خط کد شد. یکی از اعضای این تیم به نام(Misko Hevery)، مدعی است که می تواند این پروژه را در دو هفته و با تعداد خط کد کمتر بنویسد. پس از سه هفته توانست با ۱۵۰۰ خط کد پروژه را بازنویسی کند.

wpf - AngularJs چیست؟