دکتر گوگل

doctor google
[wpseo_breadcrumb]

موتور جست‌وجوی گوگل، اطلاعات پزشکی حرفه‌ای و بسیار دقیقی را به سرویس خدمات خود افزوده که می‌تواند در نقش یک پزشک- مشاور برای کاربر عمل کند! نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، از هر ۲۰ جست‌وجو در موتور گوگل یک مورد اطلاعات پزشکی و سلامت هست.

 

گوگل با هدف ارائه اطلاعات پزشکی حرفه‌ای و قابل اعتماد به کاربران، خدمت جدیدی را معرفی کرده؛ از هفته جاری کاربران ساکن در آمریکا می‌توانند از خدمات دکتر گوگل استفاده کنند و سوالات متداول پزشکی را در این بخش ویژه جست‌وجو کنند.

برای تهیه این اطلاعات پزشکی، گوگل از گروهی از پزشکان متخصص و منابع پزشکی بسیار معتبر استفاده کرده و درنهایت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط گروهی از پزشکان مورد بازنگری قرار گرفته. گوگل تاکید می‌کند که این خدمت به هیچ عنوان یک روش خودتشخیصی- خوددرمانی محسوب نشده و نمی‌تواند جایگزین تشخیص توسط پزشک متخصص شود؛ هدف از این اقدام تنها آگاهی‌بخشی به مردم و دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد هست که می‌تواند به تشخیص به‌موقع بیماری‌ها منجر شود.

What is necessary for the jobs of the website - دکتر گوگل