قابلیت برقراری ارتباط با نرم افزار نظام نوین مالی روزآمد

نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزار

Logo Full 300x187 - قابلیت برقراری ارتباط با نرم افزار نظام نوین مالی روزآمد

یکی از قابلیت های کاربردی و کلیدی این نرم افزار ارتباط با نرم افزار نظام نوین مالی روزآمد می باشد که لیست کالاهای روزآمد را در نرم افزار درخواست نمایش داده و موجودی ها را در نرم افزار  روزآمد بروز می کند.

نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزار
نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزار
نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزار

نرم افزار مدیریت درخواست با ایجاد نظم و افزایش سرعت فرآیندهای تحویلا و خرید کالا باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی در منابع مجموعه می گردد.

نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزار

نرم افزار مدیریت درخواست کالا با بهره گیری از بانک اطلاعات قدرتمند و پویا اقدام به نگهداری از تمام جزئیات فرآیندها می کند که در نتیجه باعث دسترسی به گزارشات مدیریتی و بهبود مدیریت متمرکز مجموعه خواهد شد.

نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزار

(جلوگیری از ایجاد جزیره ای شدن نرم افزارها) سیستم مدیریت درخواست بصورتی طراحی و پیاده سازی شده است که اطلاعات مشترک خود(شامل لیست کالاهـا، موجودی و …) را بدون انجام کار دستی توسط اپراتور با نرم افزار انبارداری مجموعه یکپارچه ویکسان می کند.

نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزار
نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزار