امکانات نرم افزار

feutre - امکانات نرم افزار
نرم افزار درخواستامکانات نرم افزار

• امکان انتخاب هرگونه کالای موجود در انبار
• امکان برقراری ارتباط با نرم افزار انبارداری مجموعه
• امکان دریافت تاییدیه مدیر بصورت الکترونیکی
• امکان پیگیری درخواست کالای صادر شده در هر زمان
• امکان تبدیل درخواست کالا به درخواست خرید کالا
• پیاده سازی شده بصورت تحت وب و بدون نیاز به نصب روی سیستم کاربر و یا امکانات خاص جهت اجرای نرم افزار
• امکان تعریف پروفایل درخواست های مصرفی، اموالی ، خرید و… جهت ایجاد فرآیند تأیید و ایجاد محدودیت
• رویدادنگاری از تمام رخدادها در نرم افزار
• امکان تعیین وضعیت درخواست به هنگام مرخصی تأیید کننده (تایید خودکار – ارجاع به جانشین – نگهداری در کارتابل)
• امکان تعریف چارت های سازمانی مختلف
• امکان تعیین تایید کننده نهایی روند تأیید درخواست ها
• امکان مشاهده گرافیکی روند درخواست
• امکان ایجاد درخواست های آماده جهت تسریع در ثبت و ارسال درخواست
• امکان تعیین کنترل دسترسی کاربران جهت مشاهده یا عدم مشاهده بخش های مختلف نرم افزار
• امکان تعیین تصویر امضا برای هر کاربر
• قابلیت ایجاد گزارش های پویا و تهیه داشبورد اختصاصی به ازای هر کاربر