ژاپن صندلی پوشیدنی ابداع کرد!

Chair Lets 2 150x150 - ژاپن صندلی پوشیدنی ابداع کرد!
وبلاگاخبار ITژاپن صندلی پوشیدنی ابداع کرد!

صندلی پوشیدنی به نام Archelis (به معنی صندلی متحرک در ژاپن) به طور خاص برای جراحان طراحی شده است و به آن‌ها اجازه می‌دهد در هنگام کار بنشینند و از خستگی جراحی‌های چالش‌برانگیز که به مدت زمان طولانی نیاز دارند در امان بمانند.

 

Chair Lets 2 150x150 - ژاپن صندلی پوشیدنی ابداع کرد!
Chair Lets 3 150x150 - ژاپن صندلی پوشیدنی ابداع کرد!
Chair Lets 1 150x150 - ژاپن صندلی پوشیدنی ابداع کرد!
Chair Lets 150x150 - ژاپن صندلی پوشیدنی ابداع کرد!