یک ویژگی کاربردی فیس بوک

facebook
وبلاگاخبار ITیک ویژگی کاربردی فیس بوک

برای استفاده از این ویژگی ها نیاز به نصب هیچ گونه App اضافی ندارید بلکه شما می توانید با انجام گزینه های زیر به این امکانات دست پیدا کنید.

ویژگی زمانبندی پست ها:

یکی از بهترین ویژگی هایی که می توانیم معرفی کنیم ویژگی زمانبندی پست های فیس بوک می باشد. به گونه ای که این امکان را برای شما فراهم می سازد که با انجام تنظیماتی پست مربوطه تان را در زمانی دیگر به حالت انتشار درآورید. شما می توانید زمان انتشار را از ۱۵ دقیقه بعد و یا تا ۶ ماه در نظر بگیرید. برای این کار تنها لازم است بعد از نوشتن مطلب مورد نظرتان همانند شکل زیر با انتخاب آیکن مربوطه و وارد کردن اطلاعات سال، ماه، روز، پست تان را زمانبندی کنید.

 

2 Schedule Facebook Posts - یک ویژگی کاربردی فیس بوک

یا

Untitled - یک ویژگی کاربردی فیس بوک

yazdrasol - یک ویژگی کاربردی فیس بوک