نرم افزار مدیریت پایانه بار سهند

payaneh catalog - نرم افزار مدیریت پایانه بار سهند

امکانات نرم افزار مدیریت پایانه بار

۱-صدور قبض پارکینگ برای انواع کامیون های ورودی بر اساس پلاک و شماره هوشمند
۲-صدور نوبت بار
۳-ثبت اطلاعات خروج هر کامیون بر اساس قبوض صادر شده
۴-امکان نمایش نوبت های صادر شده بر روی مانیتور
۵-لیست گیری از کامیون های حاضر در پارکینگ
۶-مدیریت مالی قبوض صادر شده بر روی مانیتور
۷-لیست گیری از کامیون های حاضر در پارکینگ
۸-امکان تنظیم مبالغ مختلف برای انواع کامیون
۹-مدیریت نوبت ها جهت کنترل و جلوگیری از تخلف (دو نوبتی)
۱۰-گزارش گیری های متفاوت و کاربردی از بخش های مختلف
۱۱-امکان توقیف کامیون و جلوگیری از خروج یا ورود آن به پارکینگ
۱۲-لیست گیری از کامیون های توقیفی
۱۳-امکان تعریف پارکینگ های مختلف
۱۴-امکان تعریف کاربران و تنظیم حق دسترسی های گوناگون
۱۵-امکان مدیریت قبوض دفتری

ماژول های مختلف نرم افزار

۱- داشبورد آمار مدیریتی موبایل (Mobile App)
۲- ماژول پرداخت از طریق پوز (PC Pos) و کیف پول راننده از طریق هوشمند کامیون
۳- ماژول بارکدخوان
۴- ارسال پیامک های اطلاع رسانی
۵- ماژول نوبت دهی از طریق پیامک
۶- ماژول پلاک خوان از طریق دوربین
۷- ماژول مدیریت قبوض دفتری
۸- ماژول پشتیبان گیری خودکار