معرفی شرکت سهند به عنوان یکی از یوزهای منتخب کانون کارآفرینی کشور قسمت اول

radio1 - معرفی شرکت سهند به عنوان یکی از یوزهای منتخب کانون کارآفرینی کشور قسمت اول
وبلاگاخبارمعرفی شرکت سهند به عنوان یکی از یوزهای منتخب کانون کارآفرینی کشور قسمت اول

به نام خدا

شایان ذکر است که به عنایت پروردگار و همت و پشتکار همکارانمان در گروه برنامه نویسی سهند مصاحبه ای رادیویی با عنوان معرفی این شرکت به عنوان یکی از یوزهای منتخب کانون کارآفرینی کشور در محل شرکت برگزارشد. به امید موفقیت های بیشتر

 

برای پخش مصاحبه کلیک کنید.