بلاگ

بلاگ

قوانین ثبت دامنه

قوانین ثبت دامنه IR.

حداقل طول دامنه ۳ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد.

تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد.

در صورت تمایل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز است ثبت دامنه هایی که تداعی کننده فعالیت های غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلی ممنوع می باشد.

ثبت دامنه با نامهای ایران ، اسامی استانها ، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد. ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر ، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد. ارائه آدرس دقیق پستی و کد پستی ۱۰ رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.