کمک به مدیریت متمرکز و موثر فرآیند خرید

نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزارکمک به مدیریت متمرکز و موثر فرآیند خرید

نرم افزار مدیریت درخواست کالا با بهره گیری از بانک اطلاعات قدرتمند و پویا اقدام به نگهداری از تمام جزئیات فرآیندها می کند که در نتیجه باعث دسترسی به گزارشات مدیریتی و بهبود مدیریت متمرکز مجموعه خواهد شد.