مزایای کارتابل کاربران

نرم افزار درخواستکارتابل درخواست های دریافتیمزایای کارتابل کاربران

• دارای واسط کاربری تحت وب و موبایل بصورت حرفه ای

• مشاهده گردشکار روند تایید درخواست ها

• امکان پیگیری و مشاهده وضعیت درخواست

• مشاهده هشدار در هنگام دریافت درخواست های ارسالی و درخواست های تایید شده

• امکان مشاهده لیست کالاهای هر درخواست

• مشاهده کلیه سوابق و تغییرات انجام شده بر روی یک درخواست