قابلیت برقراری ارتباط با نرم افزار نظام نوین مالی روزآمد

نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزارقابلیت برقراری ارتباط با نرم افزار نظام نوین مالی روزآمد

Logo Full 300x187 - قابلیت برقراری ارتباط با نرم افزار نظام نوین مالی روزآمد

یکی از قابلیت های کاربردی و کلیدی این نرم افزار ارتباط با نرم افزار نظام نوین مالی روزآمد می باشد که لیست کالاهای روزآمد را در نرم افزار درخواست نمایش داده و موجودی ها را در نرم افزار  روزآمد بروز می کند.