بلاگ

تغییرات سئو در سال ۲۰۱۸

از آنجایی که سیستم جستجوی گوگل ۲۰۰ الگوریتم مختلف دارد، بنابراین «سئو» را بایستی یک علم پیچیده تلقی کرد. اما امروزه میزان دانش شما از سئو خیلی اهمیت ندارد و…

1 2 29