برنامه نویس .NET

[wpseo_breadcrumb]

شرایط لازم:

رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر، مهندسیIT
سابقه کار مرتبط ۱ سال
شرح توانایی ها و مهارت های لازم تسلط بر C #‌‎ , Asp. net MVC , Jquery , N-Layer Architecture, CSS3,HTML5, Angularjs,React
آشنایی با شی گرایی، SQL، IIS و تنظیمات ویندوز سرور