با اجزای تشکیل دهنده چارچوب ذهنی کارآفرینی آشنا شوید

entrepreneur success - با اجزای تشکیل دهنده چارچوب ذهنی کارآفرینی آشنا شوید
وبلاگکسب و کار و موفقیتبا اجزای تشکیل دهنده چارچوب ذهنی کارآفرینی آشنا شوید

کارآفرینان ظاهر و سن و سال های متفاوتی دارند و ممکن است اهل هر جایی باشند. آنها لزوماً یونیفرم خاصی نمی پوشند و کارت عضویت کلوپ کارآفرینی به گردن خود نمی آویزند. اگر در کوچه و خیابان از کنار یکی از آنها رد شوید یا در رستورانی کنار یکی از آنها بنشینید، به احتمال زیاد اصلاً میتوجه نمی شوید با یک کارآفرین روبرو شده اید.

پس چه چیزی است که از انسان یک کارآفرین می سازد؟

پیش از این تصور بر این بود که افراد به خاطر کاری که انجام داده اند لقب کارآفرین گرفته اند. اغلب مواقع کارآفرینان را کسانی می دانستیم که شرکتی به راه می انداختند. این تعریف هم در جای خود صدق می کند اما امروزه مفهوم کارآفرینی به طور قطع تغییر کرده است.

اکنون، بیشتر تمایل داریم کارآفرینان را کسانی بدانیم که به شکل خاصی فکر می کنند. اگر امروز قرار بود کلوپی برای کارآفرینان وجود داشته باشد، به احتمال زیاد در مورد عضویت یافتن یا نیافتن شما بر اساس شیوه ی تفکرتان در مورد موضوعات مختلف تصمیم گیری می شد نه اینکه زندگی خود را از چه راهی می گذرانید.

شیوه ی تفکر به خصوص کارآفرینان را «چارچوب ذهنی کارآفرینی» می نامند. ریشه یابی نحوه ی تفکر کارآفرینان موضوع نسبتاً تازه ای است که تحقیق و پژوهش های زیادی حول آن در حال شکل گرفتن است.

در بسیاری از نقاط جهان کارآفرینی سال هاست که به جوانان و حتی نوجوانان آموزش داده می شود. اما با ادامه یافتن تحقیقات و به اشتراک گذاشته شدن این ایده ها با افراد بیشتر و بیشتر، درباره ی این چارچوب ذهنی، نحوه ی عملکرد، شیوه ی صحیح آموزش و به کارگیری آن نیز چیز های بیشتری یاد خواهیم گرفت.

به عنوان بخشی از این تحقیقات و بر اساس تجربه، محققین توانسته اند چارچوب ذهنی کارآفرینی را به ۸ ویژگی اصلی تقسیم کنند. این ۸ ویژگی بیانگر شیوه های خاص کارآفرینان برای فکر کردن به موضوعات مختلف و نزدیک شدن به آنهاست. لازم به ذکر است که ویژگی های یاد شده انعطاف ناپذیر نیستند. بلکه برعکس، انعطاف پذیرند و می توانند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشند.

از طرف دیگر ویژگی های یاد شده را نمی توان سیاه و سفید در نظر گرفت و گفت برای کارآفرین بودن باید همه ی آنها را داشته باشید. کارآفرینان نیز مثل هر کس دیگر، نقاط قوت و نقاط ضعف متفاوتی دارند.

با این وجود، فارغ از اینکه شغلتان چیست، ۸ عامل تشکیل دهنده ی چارچوب ذهنی کارآفرینی که کارآفرینان بر اساس آنها فکر می کنند و دست به عمل می زنند را می توانید در ادامه از نظر بگذرانید.

۱فرصت شناسی

کارآفرینان فرصت ها را به خوبی شناسایی می کنند و اساساً اغلب به دنبال پیدا کردن فرصت هستند. آنها یاد می گیرند چگونه برای راحت تر کردن همه چیز برای خود و دیگران، راه های تازه ای بیابند.

۲خطرپذیری

کارآفرینان یاد می گیرند همه چیز را بسنجند و ریسک هر کاری را ارزیابی کنند. آنها با سرمایه گذاری زمان و منابع مختلف روی کار ها و ایده هایی که امتحان خود را پس نداده اند مشکلی ندارند.

۳خلاقیت و نوآوری

کارآفرینان در حل خلاقانه ی مسائل توانایی زیادی دارند. آنها در مواجهه با چالش های موجود، قادرند از ابزار ها و رویکرد های غیر متعارفی بهره بگیرند.

۴آینده گرایی

یک کارآفرین به قدم های بعدی هر کاری می اندیشد و مسئولیت نتایج اقدامات خود را به گردن می گیرد. کارآفرینان می توانند روی دستاورد های مطلوب و رسیدن به اهدافی که از پیش برای ایده های خود در نظر گرفته اند متمرکز باشند.

۵انعطاف و تطبیق پذیری

کارآفرینان نه تنها تغییر کردن را یاد می گیرند، بلکه هر لحظه انتظار تغییر را نیز دارند. آنها برای مواجه شدن با موانع، وقفه ها و اطلاعات تازه و واکنش سریع در قبال آنها، خود را آماده می کنند.

۶ابتکار عمل و انگیزه

کارآفرینان برای انجام کار ها نیازی به تشویق و ترغیب دیگران ندارند و به صورت خودجوش انگیزه شان را برای رسیدن به اهداف خود بالا نگه می دارند. احتمال آنکه یک کارآفرین خودش مستقیماً به سمت مواجه شدن با یک چالش برود خیلی بیشتر از آن است که برای این کار منتظر محرک یا دستور بماند.

۷تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله

کارآفرینان از توان تحلیلی بالایی برخوردارند. آنها می توانند یاد بگیرند چگونه اجزای تشکیل دهنده ی چالش ها، فرصت ها و حتی محصولات را ببینند. آنها می توانند تحلیل های دقیق و عمیقی از شرایط داشته باشند.

۸ارتباط و همکاری

کارآفرینان در به اشتراک گذاری هر چیزی، استعداد خوبی دارند. ایده ها و درونداد هایی که از سمت دیگران دریافت می کنند باعث پیشرفتشان می شود. آنها می توانند ایده های خود را به صورت شفاف و با هیجانی وصف ناشدنی به دیگران انتقال دهند.

چند نمونه از ویژگی های بالا را در خود دارید؟

حتی اگر تعداد ویژگی هایی که در خودتان یافته اید کم است نباید نگران باشید؛ هر کسی می تواند این مهارت ها را یاد بگیرد. پالایش و بهبود اجزای تشکیل دهنده ی چارچوب ذهنی فعلی تان نیز می تواند فکر خوبی باشد.

به یاد داشته باشید که یک کارآفرین لزوماً شرکتی بنا نکرده است. یک کارآفرین می تواند مهندس، نویسنده و یا مدیر باشد.

منبع: دیجیاتو