افزایش بهره‌وری بوسیله یکپارچه سازی موجودی با انبار

نرم افزار درخواستمزیت های نرم افزارافزایش بهره‌وری بوسیله یکپارچه سازی موجودی با انبار

(جلوگیری از ایجاد جزیره ای شدن نرم افزارها) سیستم مدیریت درخواست بصورتی طراحی و پیاده سازی شده است که اطلاعات مشترک خود(شامل لیست کالاهـا، موجودی و …) را بدون انجام کار دستی توسط اپراتور با نرم افزار انبارداری مجموعه یکپارچه ویکسان می کند.