استقرار

فرآیند پیاده سازی و استقرار یکی از اصلی ترین بخش ها در چرخه اجرای نرم افزار هست و تلاش برای پیاده سازی هرچه دقیق تر و سریعتر نرم افزار می تواند از هزینه های شما کاسته و باعث چابکتر شدن مجموعه شود.

خدمات اصلی که در این حوزه توسط شرکت سهند ارائه می شود :

• بررسی های اولیه و امکان سنجی استقرار نرم افزار

• ارائه برنامه زمان بندی برای عملیات راه اندازی نرم افزار

• ارسال پیشنهاد سرور مناسب و فهرست تجهیزات مورد نیاز

• نصب و راه اندازی نرم افزار

• کمک به گردآوری و ورود اطلاعات پایه در نرم افزار